Als uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van borstkanker zal verdere behandeling nodig zijn. In de meeste gevallen zal gestart worden met het operatief verwijderen van het gezwel. De chirurg of verpleegkundig specialist bespreekt met u de mogelijkheden. Daarbij kunnen ook niet-operatieve behandelingen, zoals radiotherapie, chemotherapie of hormonale therapie ingezet worden. Bij dit gesprek is ook de mammacareverpleegkundige aanwezig. Zij draagt zorg voor opvang, begeleiding en aanvullende informatie.

Meer informatie over onze aanpak vindt u via de menu-items.