In het Mammacentrum ZorgSaam bevindt zich de Mammapoli en de afdeling Radiologie met beeldvorming van de borst. Er werken gespecialiseerde zorgverleners intensief samen om de periode van onzekerheid over de aard van een afwijking in de borst en een eventuele behandeling kort te houden. Om u snel van dienst te zijn, houden wij de wachttijd voor toegang tot het Mammacentrum zo kort mogelijk.

Bij een klacht of afwijking in de borst beoordeelt uw huisarts of een verwijzing nodig is naar het Mammacentrum. Indien dit het geval is, meldt uw huisarts u aan met een verwijsbrief. We plannen dan de afspraak met u. Tijdens dit eerste bezoek kunnen verschillende onderzoeken plaatsvinden die enige tijd kunnen duren. Wij adviseren dan ook om met een vertrouwenspersoon het Mammacentrum te bezoeken.

De huisarts kan ook rechtstreeks naar de Radiologie binnen het Mammacentrum verwijzen voor een mammografie. In dit geval krijgt u een aanvraagbon voor Radiologie mee en kunt u zelf een afspraak maken via tel: 0115-688433. De uitslag van het onderzoek ontvangt u dan via de huisarts. Als verder onderzoek of behandeling nodig is, verwijst de huisarts u alsnog naar ons. Een andere reden voor verwijzing naar het Mammacentrum kan zijn dat er bij het bevolkingsonderzoek naar borstkanker een afwijking is geconstateerd. Ook in dat geval zorgt de huisarts voor de aanmelding voor verder onderzoek bij ons.

De Honte, Wielingenlaan 2
4535 PA Terneuzen

Contact

Contact

Tel: 0115-677179

Tel: 0115-688433

mammacare@zzv.nl

Routenummer

76, 77

Meer contactgegevens