Als u met ZorgSaam te maken krijgt, merkt u dat wij al het mogelijke doen om u zo goed mogelijk te helpen. Wilt u graag een compliment geven, dan stellen wij dat op prijs. Ook wanneer u een tip heeft, kunt u dit hieronder met ons delen. En via deze pagina leest u wat u kan doen als u een klacht heeft. Op deze manier wordt de zorg zo mogelijk verbeterd, voor u en voor anderen!

U heeft een compliment, suggestie of tip?

U heeft een klacht?

Wilt u een klacht indienen, dan kunt u gebruikmaken van het klachtenformulier door op onderstaande button te klikken. Hebt u liever telefonisch contact, spreekt u dan alstublieft de voicemail van de klachtenfunctionaris in als we u niet meteen te woord kunnen staan.

Informatie beveiligingsincident of datalek melden?

U kunt bij (vermoeden van) een informatie beveiligingsincident of datalek een melding maken bij ZorgSaam. Zo kunnen wij deze incidenten signaleren én ervan leren. Dit kan via onderstaand meldformulier.