ZorgSaam hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze  Privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. ZorgSaam respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), worden behandeld.

Privacyverklaring ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen 

Heeft u na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen? Mail dan naar onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) op fg@zzv.nl.