ZorgSaam hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze  Privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. ZorgSaam respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), worden behandeld.

Privacyverklaring ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen 

Heeft u na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen? Mail dan naar onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) op fg@zzv.nl.

Informatie beveiligingsincident of datalek melden?

U kunt bij (vermoeden van) een informatie beveiligingsincident of datalek een melding maken bij ZorgSaam. Zo kunnen wij deze incidenten signaleren én ervan leren. Dit kan via onderstaand meldformulier.