Als u een afwijking ontdekt in uw borst, zult u dit misschien in verband brengen met borstkanker. Dit is lang niet altijd terecht. Van de patiënten die bij ons komen, wordt bij ongeveer 25% borstkanker vastgesteld. Bij de andere patiënten is sprake van andere afwijkingen. Onderzoek is nodig om borstkanker uit te sluiten. Het kan zijn dat verdere controle niet nodig is, maar in sommige gevallen blijft u enige tijd onder controle bij ons. Op deze pagina vindt u meer informatie over goedaardige afwijkingen.

Mastopathie

Mastopathie is een verzamelnaam voor een goedaardige aandoening van de borsten. Hierbij kunnen diverse afwijkingen aan het borstklierweefsel optreden, zoals cysten, bindweefselvorming of ontstekingen. Bij mastopathie kunt u één of meer knobbels, strengetjes, schijfjes of hobbels in uw borst(en) voelen. Soms is er afscheiding uit de tepel(s).

Ook pijn in de borsten, met of zonder knobbels, komt vrij vaak voor. Bij veel vrouwen is er een duidelijke relatie tussen de pijnklachten en de menstruatiecyclus. De pijn is het ergst vóór de menstruatie en ook eventuele knobbeltjes zijn dan het best voelbaar. Na de menstruatie nemen de klachten weer af. Tijdens de overgang kan mastopathie verergeren, weggaan of zelfs voor het eerst beginnen. De oorzaak van mastopathie is niet bekend, maar men denkt dat hormonen een rol spelen. Meestal gaat de mastopathie na de overgang over.

Ongeveer één op de tien vrouwen heeft last van mastopathie in één of beide borsten. Mastopathie geeft geen verhoogde kans op het ontwikkelen van borstkanker. Een blijvende verandering in uw borst is altijd een reden om uw arts te raadplegen. De huisarts zal beoordelen of verwijzing naar ons Mammacentrum nodig is.

Cyste

Een cyste in de borst is een met vocht gevulde holte, ontstaan door bijvoorbeeld een verstopping in een uitvoergangetje van de melkklieren. Vooral als er spanning op staat, is een cyste goed voelbaar als een ronde stevige, gladde, beweeglijke en pijnlijke knobbel. Soms zijn er meerdere cysten aanwezig. Een cyste kan ontstaan in een korte tijd, maar kan ook weer spontaan kleiner worden of zelfs verdwijnen. Een cyste hoeft niet operatief verwijderd te worden. Indien de cyste pijnlijk is, kan die met een fijne naald worden leeggezogen. Soms wordt dit uitgevoerd door de radioloog tijdens de echo, maar een duidelijk voelbare cyste kan ook door de chirurg of de verpleegkundig specialist worden gepuncteerd bij ons. De kans is aanwezig dat de cyste zich opnieuw vult met vocht.

Fibroadenoom

Een andere veel voorkomende goedaardige borstafwijking is een fibroadenoom. Dit wordt ook wel een bindweefselknobbel genoemd. Dit is een knobbel die uit bindweefsel en klierweefsel bestaat en die niet veel klachten geeft. Een fibroadenoom voelt glad aan en kan langzaam aan wat groter worden. Een bindweefselknobbel is niet altijd voelbaar. Een fibroadenoom komt vaak op jongere leeftijd voor. Als door middel van lichamelijk onderzoek, mammografie en echografie een fibroadenoom wordt geconstateerd, wordt dit periodiek gecontroleerd of direct onderzocht. Een fibroadenoom hoeft niet verwijderd te worden. In sommige gevallen wordt in overleg met de patiënt toch gekozen voor het operatief verwijderen van het fibroadenoom. Verwijderen betekent altijd een litteken en fibroadenomen kunnen op andere plaatsen ook weer terugkomen.

Borstabces

Een abces is een holte gevuld met pus. Een abces van de borst kan vooral optreden in het kraambed als borstvoeding wordt gegeven. Via kloofjes met verweekte huid kunnen bacteriën makkelijk in de diepere weefsels komen. Als er eenmaal een abces is ontstaan, zullen antibiotica niet meer helpen. Chirurgische behandeling is dan nodig, waarbij een snee gemaakt wordt over het abces. Als de pus in beeld komt, kan dit worden afgezogen. De wond blijft open en er wordt een gaas in de wond achter gelaten. Op deze wijze zal de huid niet te snel dicht gaan, waardoor pus kan achterblijven in de diepte. Het is nodig om dagelijks te spoelen zolang de wond open is. Herstel treedt meestal binnen enkele weken op.

Buiten het kraambed kan een abces aan de rand van de tepelhof ontstaan. Dit is een meestal chronisch optredende ontsteking. De oorzaak is een ontsteking/afsluiting van een afvoergang van één van de melklieren in de tepel. Omdat de weg naar de tepel is afgesloten, breekt de ontsteking aan de rand van de tepelhof naar buiten door en veroorzaakt hier een fistel (pijpzweer) die wisselend open en dicht is. De behandeling bestaat uit het operatief openleggen van de hele fistel en het schoonmaken van de fistelgang.