Nadat de behandelingen voor borstkanker zijn afgerond, blijft u nog een tijd onder controle. Tijdens een controle wordt er naar uw lichamelijke en psychische situatie gekeken. Bij het lichamelijk onderzoek wordt er gekeken naar de borst(en), borstwand (na amputatie) en de lymfekliergebieden rond de borsten. Eén keer per jaar wordt een mammografie gemaakt van beide borsten (na een borstsparende operatie) of alleen van de andere borst na een borstverwijdering. Controles zijn ook nodig om eventuele klachten ten gevolge van bijwerkingen van de behandelingen, zoals infecties en lymfoedeem, te verlichten of verder te voorkomen. En het is van belang dat ook het verwerkingsproces na behandeling goed verloopt. Soms is  daar ondersteuning bij nodig.

De nacontrole wordt gedaan door de chirurg en de verpleegkundig specialist mammacare. Afhankelijk van de behandelingen die zijn ondergaan, kan ook de radiotherapeut en/of de internist-oncoloog de nacontrole verzorgen. In dat geval zullen de controles afwisselend door verschillende specialisten worden uitgevoerd.

De mammacareverpleegkundige kan na de behandeling een belangrijke rol spelen in het verwerkingsproces. Zij biedt een luisterend oor en probeert steun te geven in de vorm van informatie, begeleiding en praktische tips. Verder gaat de mammacareverpleegkundige in op problemen die als gevolg van de behandeling ervaren kunnen worden in het dagelijks leven. Dit kan bijvoorbeeld vermoeidheid, lymfoedeem, problemen met relaties, seksualiteit en terugkeer naar de werkkring zijn. Ook wordt informatie gegeven over bijvoorbeeld prothesevoorziening, lotgenotencontact en herstel & balans.

Lastmeter

Om inzicht te verkrijgen in de behoefte aan psychosociale begeleiding bij patiënten en hun naasten maakt de mammacareverpleegkundige gebruik van een signaleringslijst: de lastmeter. Deze lijst heeft als doel de behoefte aan psychosociale ondersteuning vroegtijdig te signaleren. En het is een nuttig handvat om psychosociale problematiek ter sprake te brengen. U kunt de lastmeter invullen, printen en meenemen naar de mammacareverpleegkundige. Tijdens het gesprek bespreken we eventuele problemen gericht.