Het specialisme Longgeneeskunde richt zich op onderzoek, behandeling en preventie van longziekten. Hieronder valt ook het ziektebeeld longkanker. Onderzoek naar en behandeling van longkanker wordt uitgevoerd door de longarts en niet de internist-oncoloog. Ieder jaar krijgen in Nederland ongeveer 12.000 mensen te horen dat zij longkanker hebben.

In de menu-items leest u meer over longkanker en onze aanpak.