Om goede oncologische zorg te leveren is samenwerking met andere ziekenhuizen essentieel. Wekelijks vinden patiëntbesprekingen, de zogenaamde MDO’s, plaats. In deze besprekingen wordt het ziektebeeld van een patiënt beoordeeld en besproken door een multidisciplinair team (longartsen ZorgSaam, longchirurg en longarts van het UZ Gent, radiotherapeut van het ZRTI, nucleair geneeskundige van het Adrz, radioloog, patholoog van het Pathan, verpleegkundig specialist) om samen tot een behandeladvies te komen. De resultaten worden vervolgens op de polikliniek door de longarts met de patiënt besproken.

Embraze kankernetwerk

Daarnaast is ZorgSaam Ziekenhuis onderdeel van het Embraze netwerk: een samenwerkingsverband van ziekenhuizen in Zuidwest Nederland (regio Zeeland, Rotterdam, West-Brabant).

Deze samenwerking heeft als doel de best mogelijke (para)medische en verpleegkundige oncologische zorg te leveren volgens de hiertoe geldende richtlijnen en standaarden. Deze zorg wordt zoveel mogelijk laagdrempelig en dicht bij huis geboden, tenzij de kwaliteit van zorg een verwijzing naar een centrum binnen de regio, of in bijzondere gevallen daarbuiten, noodzakelijk maakt.