Dagbehandeling Oncologie / A2/B2

Chemotherapie wordt soms poliklinisch toegediend (dagbehandeling Oncologie). Soms is opname noodzakelijk en wordt de kuur op verpleegafdeling A2/B2 gegeven.

Dagbehandeling oncologie

Zowel in Terneuzen als in Oostburg is een afdeling ingericht voor het poliklinisch toedienen van chemotherapie. Ook patiënten met andere vormen van kanker dan longkanker worden op deze afdeling behandeld. Hoewel de naam dagbehandeling oncologie suggereert dat er alleen oncologische behandelingen plaatsvinden, wordt de afdeling ook gebruikt voor het toedienen van medicijnen aan patiënten met bijv. reumatologische aandoeningen, bloedtransfusies en nierfunctie beschermende infusen voorafgaand aan een röntgenonderzoek met contrast.

De behandeling vindt plaats in een relax fauteuil. In Terneuzen beschikt elke plaats over radio en televisie. Zowel in Oostburg als in Terneuzen is er gratis toegang tot WiFi. Er geldt op de dagbehandeling oncologie geen specifiek bezoekuur. Er kan altijd iemand met u meekomen naar de behandeling. In verband met beperkte ruimte vragen we om niet meer dan twee personen tegelijk mee te brengen. Het bezoek kan uiteraard wel afgewisseld worden. Er is koffie, thee en bouillon beschikbaar voor u en uw bezoek. Tijdens de lunch kunt u soep met broodjes krijgen. Uw bezoek kan terecht in het restaurant of in de centrale hal van het ziekenhuis.

Iedere werkdag zijn er oncologieverpleegkundigen aanwezig. Deze verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met kanker en chronische ziekten. Regelmatig werkt er een leerling of stagiair mee.

Patiënten die behandeld gaan worden met chemotherapie bezoeken eerst de oncologieverpleegkundige voor een voorlichtingsgesprek. Tijdens dit gesprek ontvangt u alle informatie over de behandeling, de meest voorkomende bijwerkingen en wat u moet doen als deze optreden. In overleg met u wordt een datum geprikt voor de eerste kuur en wordt een planning gemaakt voor de poliklinisch opvolging. Alle informatie die u mondeling krijgt, krijgt u ook op papier mee naar huis, zodat u een en ander kunt nalezen. U krijgt telefoonnummers van de afdeling mee. Bij vragen of problemen kunt u dan rechtstreeks met de oncologieverpleegkundige overleggen.

Contactgegevens

Terneuzen

Routenummer 44

Oncologieverpleegkundigen, tel: 0115-688770. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 16:30 uur.

Oostburg

Afdeling 4

Oncologieverpleegkundigen, tel: 0117-459176. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 16:30 uur

Indien er in Oostburg geen oncologieverpleegkundige aanwezig is, wordt de telefoon automatisch doorgeschakeld naar de oncologieverpleegkundige in Terneuzen

Verpleegafdelingen A2/B2

Op afdeling A2 worden patiënten opgenomen die door de longarts behandeld worden, zowel patiënten met longkanker als met andere longziekten. Chemokuren waarvoor een opname noodzakelijk is, worden uitsluitend toegediend op afdeling B2.

De verpleegkundigen op beide afdelingen hebben ruime ervaring met het omgaan met en behandelen van (oncologie)patiënten. De oncologieverpleegkundigen die op de dagbehandeling oncologie werken, zijn ook werkzaam op afdeling B2. Op afdeling A2 zijn twee oncologieverpleegkundigen werkzaam. Patiënten worden op afdeling A2 opgenomen wanneer er problemen ontstaan die niet poliklinisch of op de dagbehandeling kunnen worden behandeld. Soms wordt een patiënt opgenomen om ziektesymptomen te observeren of om verschillende onderzoeken te doen. Op afdeling A2 is uw eigen longarts uw behandelaar. Ook als u op afdeling B2 wordt opgenomen voor een behandeling met een chemokuur is uw eigen longarts uw behandelaar. Buiten kantooruren is er voor (acute) problemen altijd een ziekenhuisarts bereikbaar, die zo nodig met de dienstdoende longarts kan overleggen. Een opname vindt plaats wanneer uw longarts dat nodig vindt. Soms wordt dit met de patiënt afgesproken, bijvoorbeeld wanneer u de longarts of verpleegkundig specialist bezoekt op de polikliniek. Soms wordt dit in overleg met uw huisarts geregeld of via de spoedeisende hulp.