Chemotherapie/systeemtherapie

Veel voorkomende chemotherapeutische behandelingen kunnen in ZorgSaam Ziekenhuis plaatsvinden. Ook een eventuele nabehandeling (chemotherapie aansluitend aan een operatie) zal in ZorgSaam Ziekenhuis kunnen worden toegediend. Voor een aantal minder vaak voorkomende behandelingen zal u worden verwezen naar andere ziekenhuizen.

Longchirurgie

Voor longoperaties wordt u meestal verwezen naar UZ Gent, afdeling Vasculaire en Thoracale Heelkunde.

Radiotherapie (bestraling)

Voor een behandeling met radiotherapie wordt u meestal verwezen naar het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) te Vlissingen.

Immuuntherapie

In ZorgSaam Ziekenhuis zijn we gestart met immuuntherapie. Voorlopig worden patiënten nog opgestart in het Amphia Ziekenhuis. Als dit na een aantal kuren goed gaat, komen patiënten terug naar ons ziekenhuis voor immuuntherapie. Het is de bedoeling om in 2020 de volledige behandeling van immuuntherapie aan te bieden in ZorgSaam ziekenhuis. Zo kunnen de patiënten uit de regio dichtbij huis terecht voor de juiste zorg.

Andere behandelingen of wetenschappelijk onderzoek

Voor behandeling met specifieke medicijnen wordt u verwezen naar Breda (Amphia ziekenhuis), Rotterdam (Erasmus MC) of Gent (UZ Gent). Indien behandeling elders moet plaatsvinden, zal uw longarts de reden hiervan met u bespreken. Verwijzing zal zoveel mogelijk plaatsvinden binnen het Embraze-netwerk. Wilt u liever in een ander ziekenhuis behandeld worden, dan kunt u dit met de longarts bespreken.

Juni 2024