Op de afdeling longgeneeskunde werkt een team van artsen, verpleegkundig specialist,  gespecialiseerd verpleegkundigen en ondersteunend personeel. Al onze medewerkers zijn geschoold in de zorg voor patiënten met kanker. Zij houden hun kennis op peil door regelmatig bij- en nascholing te volgen.

Longartsen

Drs. Smits-Zwinkels is sinds 2012 als longarts werkzaam in ZorgSaam Ziekenhuis. Zij is opgeleid tot basisarts in het Leids Universitair Medisch Centrum. Haar specialisatie tot longarts vond plaats in Amsterdam (VU Medisch Centrum). Zij voert het vak in volle breedte uit.

Dr. G. Van Pottelberge is sinds 2011 werkzaam als longarts in het ZorgSaam Ziekenhuis. Hij behaalde het diploma arts in 2003. Na drie jaar opleiding inwendige ziekten in diverse ziekenhuizen in België, startte hij de opleiding tot longarts aan het UZ Gent. Dit combineerde hij met wetenschappelijk onderzoek en resulteerde in een promotie tot doctor in de Medische Wetenschappen.  Hij vervolledigde de opleiding tot longarts in 2011. Hij oefent het specialisme longgeneeskunde uit in de volle breedte.

Verpleegkundig specialist oncologie

Monique de Buck is in 1984 de opleiding tot verpleegkundige gestart en is sindsdien werkzaam in het ziekenhuis in Terneuzen. In 1990 volgde zij de opleiding tot oncologieverpleegkundige en in 1998 de opleiding tot verpleegkundig specialist oncologie in Utrecht. In 2006 deed zij de opleiding ‘master in advanced nursing practice’ (nurse practitioner). Monique heeft taken van de longarts overgenomen. Tijdens een behandeling met chemotherapie voor longkanker voert zij de controles uit. Dit gebeurt in goed overleg met en onder verantwoording van de behandelend longarts.

Specialistisch verpleegkundig team van dagbehandeling oncologie

Het verpleegkundig team van de dagbehandeling bestaat uit gespecialiseerde oncologieverpleegkundigen. De dagelijkse gang van zaken op de dagbehandeling ligt in hun handen. Zij dienen, na opdracht van de longarts, de chemotherapie toe en begeleiden de patiënten hierbij. Als eerste aanspreekpunt kunnen zij veel vragen en problemen van patiënten beantwoorden en oplossen. Zo nodig wordt er met de behandelend longarts of met de verpleegkundig specialist overlegd. De specialistisch verpleegkundige