Snelle toegang

Wanneer er op basis van uw klachten of longfoto een vermoeden is ontstaan dat u longkanker zou kunnen hebben, is het belangrijk om snel duidelijkheid te krijgen. Uw huisarts kan contact opnemen met de longarts. U kunt dan nog dezelfde week (soms nog dezelfde dag) gezien worden door de longarts. Soms worden dan alvast gerichte onderzoeken (zoals röntgenfoto’s, CT-scans en bloedonderzoek) afgesproken zodat er bij een eerste gesprek met de longarts al meer bekend is over wat er mogelijk aan de hand kan zijn.

Samenwerking

De longartsen in ZorgSaam Ziekenhuis werken nauw samen met collega’s uit andere ziekenhuizen. Er is een wekelijks multidisciplinair overleg (MDO) met het UZ Gent en met het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI).

Daarnaast is ZorgSaam Ziekenhuis onderdeel van het Embraze netwerk: een samenwerkingsverband van ziekenhuizen in Zuidwest Nederland (regio Zeeland, Rotterdam, West-Brabant).

Bij ZorgSaam Ziekenhuis vinden we het belangrijk goede bereikbare en toegankelijke oncologische zorg te leveren, waarbij de kwaliteit gewaarborgd is. U wordt daar waar het kan in ons eigen ziekenhuis behandeld. Voor een aantal behandelingen is het nodig om te verwijzen naar een ander ziekenhuis. Dit zal altijd gebeuren in overleg met u.

Hier vindt u meer informatie over de ziekenhuizen met wie wij samenwerken en voor welke behandelingen wij naar een ander ziekenhuis verwijzen.

Kwaliteit

ZorgSaam Ziekenhuis voldoet aan de SONCOS– en Qualicor Europe-criteria. Dit is een pakket van voorwaarden waaraan voldaan moet worden om te waarborgen dat kwalitatief goede oncologische zorg geboden wordt. De inspectie voor de gezondheidszorg ziet toe op de naleving van deze eisen.