Regelmatig wordt het Transmuraal Protocol antistolling aangepast aan de geldende richtlijnen. Tevens is het protocol nu ingedeeld naar indicatie voor antistolling wat het zoeken makkelijk moet maken. Als aanvulling een hoofdstuk over stollingscorrectie bij puncties/ingrepen bij leverlijden. Van groot belang blijft een goede communicatie tussen trombosedienst, specialisten, huisartsen, tandartsen en apothekers.

Aanmeldingsformulier

Trombosedienst

In onze situatie (trombosedienst in het ziekenhuis) is de trombosedienst hoofdverantwoordelijk voor de antistolling. Voorwaarde is een goede communicatie met huisartsen, apotheken, tandartsen, thuiszorg en medisch specialisten in ons ziekenhuis en elders. Wij hopen met dit protocol een duidelijke leidraad te geven en verwachten dat iedereen volgens dit protocol werkt.

C. Idink, internist-hematoloog

P. Deij, vakspecialist Accureon Trombosezorg

 

Laatste wijziging: December 2022