a. Vitamine K antagonisten 

Bij doorgeschoten INR zonder bloeding antistolling kort onderbreken, bij Fenprocoumon en INR > 7, ook vitamine K. (wordt door trombosedienst geregeld).

Bij matige/lichte bloedingen is lokale hemostase het meest belangrijk. Evt. kort de antistolling onderbreken. Eventueel lokale hemostase met tranexaminezuur bij huid-of neusbloedingen. (Bijv. 1 ampul op een neustampon).

Bij schedeltrauma en VKA preventief vit.K 5 -10 mg oraal. Contact opnemen met de neuroloog!

Ernstige bloedingen bij VKA: 

 • VKA stop
 • Vit. K i.v. 5 -10 mg. Bij Fenprocoumon op geleide van INR gift vit K enkele dagen herhalen!!
 • Cofact / Beriplex volgens schema.

Aanbevolen dosering van Cofact in ml om een gewenste INR ≤ 2,1 te bereiken

Aanbevolen dosering van Cofact in ml om een gewenste INR ≤ 1,5 te bereiken

Algemeen doseeradvies protrombinecomplex, Beriplex

b. Trombocytenaggregatieremmers 

Naast staken van de trombocytenaggregatieremmers, kun je desmopressine (Minrin) geven, 0,3 ug/kg lichaamsgewicht iv. of trombocytenconcentraat (2x). Bij slijmvliesbloedingen tranexaminezuur 3 x per dag 1000mg i.v.

c. Laag moleculair gewichts heparine

Evt. Protamine langzaam iv;  0,6 ml neutraliseert 950 IE anti-Xa nadroparine

d. DOAC

Lichte bloeding: 

 • Lokale hemostase Eventueel met tranexaminezuur lokaal bij huid-of neusbloeding. (B.v. 1 ampul op neustampon).
 • Laboratorium: Nierfunctie en eventueel Hemoglobine.
 • DOAC’s 1 dag overslaan (korte halfwaardetijd).

Matige / Ernstige bloeding:

 • Lokale hemostase.
 • Laboratorium nierfunctie, Hemoglobine, APTT en PT.
 • DOAC stop.
 • Overweeg tranexaminezuur bij slijmvliesbloedingen. 3-4x per dag 1 gram per os of i.v.
 • Zo nodig Erytrocyten transfusie en Omniplasma.
 • Bij Rivaroxaban, Apixaban en Edoxaban: Protrombinecomplex geven 25 U/kg.    lichaamsgewicht, dit eventueel herhalen.
 • Bij Dabigatran: Idarucizumab (Praxbind) in 2 giften van 2.5 gram i.v. bolus met 5 minuten tussentijd.

Levensbedreigende bloeding:

 • Lokale hemostase.
 • Laboratorium: Nierfunctie, Hemoglobine, APTT en PT.
 • DOAC stop.
 • Bij slijmvliesbloeding overweeg tranexaminezuur 3- 4 x per dag 1000mg per os of i.v.
 • Zo nodig Erytrocyten transfusie en Omniplasma.
 • Bij Rivaroxaban, Apixaban en Edoxaban: Protrombinecomplex geven 50 U/kg    lichaamsgewicht, dit eventueel herhalen.
 • Bij Dabigatran: Idarucizumab(Praxbind) in 2 giften van 2.5 gram iv. bolus met 5 minuten  tussentijd.
 • Indien geen controle over de bloeding: Novoseven 90 ug/kg of FEIBA 50 IU/kg i.v. (in overleg met hematoloog en apotheek).