1. De kunst van het doseren, Richtlijn, leidraad en  informatie voor het doseren van vitamine K-antagonisten. Federatie van Nederlandse Trombosediensten.
  2. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2009; 153: A83. Peri-operatieve onderbreking van antistollingsmiddelen, J. de Jong, R. Vink, P. Henny, M. Levi, R.   van den Brink, P.W. Kamphuisen.
  3. CBO richtlijn Diagnostiek, Preventie en Behandeling Veneuze Trombo-embolie en Secundaire Preventie Arteriële Trombose 2008.
  4. Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling : LSKA, versie 2.
  5. Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen 2012, Werkgroep DOAC’s van de Wetenschappelijke verenigingen en Orde Medisch Specialisten.
  6. KIMO-protocol; december 2019: Beleid bij tandheelkundige ingrepen tijdens antitrombotische behandeling (Kennis Instituut Mondzorg).
  7. Richtlijn Antitrombotisch beleid 2016.