Bijlage 1. Behandeling atriumfibrilleren

 • Inschatten bloedingsrisico: HAS-BLED score

H=Hypertensie                                          1     punt

A=Abnormale lever-/nierfunctie                1-2  punten

S=Stroke                                                   1     punt

B=Bloeding                                               1     punt

L=Labiele INR waarde                              1     punt

E=Elderly ( >65jaar)                                  1     punt

D=Drugs ( medicatie/alcoholgebruik)        1     punt

 

Bij 3 of hoger: Hoog bloedingsrisico.

 

 

Inschatten risico op embolie bij AF: CHADS-VASc score.  

C = Congestive heart failure                   1     punt

H = Hypertension                                    1     punt

A = Age >75 jaar                                     2    punten

D = Diabetes Mellitus                              1    punt

S = Stroke(CVA/TIA)                               2    punten

V = Vasculaire ziekte                              1     punt

A = Age 65-74 jaar                                 1     punt

Sc=Vrouwelijk geslacht                          1     punt

 

Score 0-7:           Laag risico embolie.

Score 8 of meer: Hoog risico embolie.

 

Bijage 2. Dosering LMWH

 • Profylactisch:

Standaard:                                       Fraxiparine 2.850E 1x d.d.

Bij maligniteiten of gewicht>100kg: Fraxiparine 5.700E 1x d.d.

 • Therapeutisch:

<50 kg:                              Fraxiparine 7.600E 1x d.d. of Fraxiparine 3.800E 2x d.d.

50-70 kg:                           Fraxiparine Forte     11.400E 1x d.d. of Fraxiparine 5.700E 2x d.d.

70-100 kg:                         Fraxiparine Forte     15.200E 1x d.d. of Fraxiparine 7.600E 2x d.d.

>100 kg:                            Fraxiparine Forte     19.000E 1x d.d. of Fraxiparine 9.500E 2x d.d.

 

Bijlage 3. Extra risicofactoren kunstklep

 • Atriumfibrilleren
 • Verwijd linker atrium

Bijlage 4. Typen hartkunstkleppen

 • Nieuwe generatie: St. Jude Medical Valve, Carbomedics, On-X, Sorion, Metronic Hall.
 • Oude generatie:     Star Edwards, Bjork-Shiley, Kay Shiley.

Bijlage 5. Opstart schema vitamine K antagonisten.

 

 • Fenprocoumon, zonder relatieve contra-indicatie. 

4/3-2-1-(1-0,5)- INR, aanmelden trombosedienst voor verdere dosering.

 

 • Fenprocoumon, met relatieve contra-indicatie.

3/2-1-0,5-(0,5-0,5)- INR, aanmelden trombosedienst voor verdere dosering.

 

 • Fenprocoumon, Atirumfibrilleren en recent ischemisch CVA. 

2-1-0,5-(0,5-0,5)- INR, aanmelden trombosedienst voor verdere dosering, met indicatie atriumfibrilleren en extra vermelding: Recent Ischemisch CVA.

 

 • Acenocoumarol, zonder relatieve contra-indicatie.

6-4-2-(1-1)  INR, aanmelden trombose dienst voor verdere dosering.

 

 • Acenocoumarol, met relatieve contra-indicatie.

4/3-2-1-(1-1) INR, aanmelden trombosedienst voor verdere dosering.

 

 • Acenocoumarol, Atriumfibrilleren en recent ischemisch CVA.

3-2-1-(1-1)- INR, aanmelden trombosedienst voor verdere dosering, met indicatie atriumfibrilleren en extra vermelding: Recent ischemisch CVA.

 

Relatieve contra-indicaties

 • Diabetissche retinopathie.
 • Leverinsufficiëntie / leveraandoeningen.
 • Therapie ontrouw.
 • Ernstige nier insufficiëntie.
 • Recente intracraniële bloeding.
 • Onvoldoende gereguleerde hypertensie.
 • Bloedende aandoeningen aan tractus digestivus, respiratorius of urogenitalis.
 • Hematologische aandoeningen met bloedingsneiging.
 • Gebruik NSAID’s.
 • Hoge leeftijd (>70 jaar).
 • Ongevallen, zeker na recent schedeltrauma.
 • Diepzee duiken; Bergbeklimmen boven 2500 meter; Vecht – en contact sporten.