Hoofdbehandelaar/operateur:

 • Aanmelden met het juiste formulier van start VKA bij Accureon trombosezorg: trombosezorg.accureon@bravis.nl
  Let hierbij op: Vermelden indicatie, type kunstklep, CHADS-VASC score duur antistolling
 • Bij ingreep naam arts, soort ingreep, datum ingreep, gewenste INR en herstart datum doorgeven.
 • Controle nierfunctie bij start DOAC en op indicatie tijdens gebruik DOAC.
 • Melden permanent staken antistolling aan trombosedienst (VKA).
 • Melden nieuwe relatieve contra-indicatie.
 • Met de invoer van HiX 6.1 eind 2018 zal het voorschrijven van LMWH bij de hoofdbehandelaar komen te liggen. Houdt er rekening mee dat patient na de ingreep nog enige tijd LMWH gebruikt, dus schrijf voldoende voor (10 stuks, met 2x herhalen).

 

Accureon trombosezorg:

 • Controles rondom ingreep en maken van juist schema.
 • Voorschrijven vitamine K rondom ingreep.
 • Herstartschema VKA na ingreep (na toestemming hoofdbehandelaar).
 • Staken LMWH ter overbrugging.
 • Aanpassen controles door trombose dienst bij start andere medicatie.
 • De medewerker van Accureon trombosezorg kan ook contact opnemen als er twijfels zijn over inname, risico’s of indicatie van antistolling.
 • Brieven naar patiënt en behandelaar bij therapie ontrouw.
 • Zowel patiënt als behandelaar kunnen contact op nemen met de trombosedienst bij vragen! Dienstdoende arts trombosedienst bereikbaar op 06-10916962 (ANW-uren).
 • Voorlichting en praktische adviezen over gebruik VKA.
 • Melden aan huisarts van start en definitief staken antistolling.

 

POS/ anesthesist:

 • Staken antistolling volgens protocol.