Transmuraal protocol antistolling

Naar aanleiding van het op de markt komen van nieuwe anticoagulantia, de onduidelijkheden en vele protocollen die er zijn over de anticoagulantia, is het tijd voor een nieuw overzichtelijk protocol.

Ons is gebleken dat de communicatie over antistolling erg te wensen over laat. Hierdoor kunnen medicatiefouten optreden. Elk specialisme heeft zijn eigen protocol. In het kader van ketenzorg moet dit goed op elkaar afgestemd worden.

Aanmeldingsformulier

Trombosedienst 

In onze situatie (trombosedienst in het ziekenhuis) is de trombosedienst hoofdverantwoordelijk voor de antistolling. Voorwaarde is een goede communicatie met huisartsen, apotheken, tandartsen, thuiszorg en medisch specialisten in ons ziekenhuis en elders. Wij hopen met dit protocol een duidelijke leidraad te geven en verwachten dat iedereen volgens dit protocol werkt.

C. Idink, internist-hematoloog en medisch leider trombosedienst

P. Deij, operationeel leidinggevende trombosedienst