Samen voor persoonlijke zorg

Er komen veel ontwikkelingen op ons af. Het is belangrijk dat wij ons hier goed op voorbereiden. Zo worden mensen steeds ouder en we hebben met elkaar steeds meer zorg nodig. Tegelijkertijd zijn er steeds minder medewerkers beschikbaar. Veel medewerkers gaan de komende tijd met pensioen en te
weinig jongeren willen in de zorg werken. Hoe kunnen wij als ZorgSaam goede zorg blijven verlenen? En hoe zorgen we dat al onze medewerkers met plezier hun werk kunnen doen?
Daarom hebben we een toekomstplan (meerjarenstrategie) gemaakt voor de komende vijf jaar.

Belofte en Opdracht

In de Meerjarenstrategie 2023 – 2027 hebben wij onze vorige missie en visie vertaald in twee beloftes. Deze beloftes zijn de twee belangrijkste beleidsuitgangspunten die komende jaren centraal staan en waar wij met zijn allen dagelijks hard aan werken.

Belofte 1: ​​​​​​​ZorgSaam geeft aandacht aan haar medewerkers

Met zo’n 3.500 medewerkers en 800 vrijwilligers vormen wij ZorgSaam. Alles wat we doen, waar we goed in zijn, al onze  ideeën, de zorg en aandacht die we verlenen is mensenwerk, bedacht en geleverd door alle collega’s binnen ZorgSaam. Zonder tevreden en gemotiveerde medewerkers is er geen ZorgSaam en kan er geen goede zorg worden verleend.

Dat betekent dat ZorgSaam er wil zijn voor de medewerkers. Aandacht voor de medewerkers  betekent ruimte voor professionele autonomie en groei, invloed op je werk en de veranderingen daarin, goede mogelijkheden om je werk te combineren met je privéleven of je rol als mantelzorger. Je tijd kunnen besteden aan zorg in plaats van administratie. Maar ook: aandacht geven en krijgen en goed en tijdig communiceren. Ruimte voor groei betekent ook dat we het belangrijk vinden dat bij ZorgSaam goede medewerkers werken met een professionele manier van werken.

 

Belofte 2: ZorgSaam staat voor zorg en welzijn voor alle inwoners in Zeeuws-Vlaanderen

Met de steeds sneller oplopende vergrijzing is goede gezondheid en welzijn van de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen geen vanzelfsprekend-heid. ZorgSaam wil er alles aan doen om ook in de jaren die komen de juiste zorg te kunnen bieden aan de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen. We doen dat zelf, soms door anders of slimmer te werken, en ook in samenwerking met onze partners in Zeeland en Vlaanderen.
Samenhangende medische specialistische zorg is blijvend gericht op het voorzien van goede en integrale basiszorg, aangevuld met specifieke niches om tweedelijns zorg zoveel mogelijk in en voor Zeeuws Vlaanderen te behouden. Toenemend wordt zorg en ondersteuning ‘in de wijk’ geleverd, waarbij het belang van zorg thuis en in de wijk -waar nodig in de langdurige zorg- zal toenemen. Er zal steeds meer vanuit preventie en welzijn gekeken en gehandeld worden. Immers, als mensen lekker in hun vel zitten en gezondere gewoontes hebben dan zullen ze minder vaak, minder intensief of minder lang zorg en ondersteuning nodig hebben. Op die manier kunnen we de zorgcapaciteit daar inzetten waar die het meeste van betekenis is.

 

Kernwaarden

Persoonlijk. Vitaal. Samen.

  • Wij kennen de individuele behoeften van zorgvragers, hun naasten en onze medewerkers;
  • Wij gaan uit van de mogelijkheden die iemand heeft en kijken naar vitaliteit in de brede zin van het woord;
  • Wij werken samen om de zorg op hoog niveau en dichtbij te houden.

Documenten