De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk en bepaalt het beleid van de organisatie. Ook is de Raad van Bestuur gesprekspartner voor diverse adviesorganen, zoals de Cliëntenraad (CR), Ondernemingsraad (OR), Bestuur medische staf (BMS) en de Verpleegkundige & Verzorgende Advies Raad (VVAR).