In alle gevallen waarbij ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen optreedt als koper ofwel verwerver van goederen en op alle aanvragen, offertes, orders en overeenkomsten zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) van toepassing, zoals gedeponeerd bij de rechtbank Den Haag, d.d. 14 november 2022 onder depotnummer 2022/33. Hieronder leest u de inkoopvoorwaarden gezondheidszorg:

Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG)