Een ondernemingsraad is wettelijk verplicht en werkt volgens de bevoegdheden die omschreven staan in de Wet op de OndernemingsRaden (WOR). De ondernemingsraad van ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen behartigt de belangen voor onze medewerkers.

Contact

Ondernemingsraad

Ambtelijk secretariaat

Tel: 06-51878838
E-mail: centraleondernemingsraad@zzv.nl