ZorgSaam vindt het belangrijk dat haar professionals ook invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Daarom is er binnen ZorgSaam een VVAR opgericht. De VVAR (Verpleegkundige & Verzorgende Advies Raad) is een onafhankelijk adviesorgaan van verpleegkundigen en verzorgenden voor de Raad van Bestuur.

Een VVAR is een middel om zeggenschap te hebben over de (beroeps)ontwikkelingen van verpleegkundigen en verzorgenden. De aandachtsgebieden van de VVAR zijn terug te brengen tot drie grote onderwerpen, namelijk de relatie met de beroepsgroep, de relatie met de belanghebbenden in de organisatie en de invloed op het zorgbeleid. Daarnaast vormen de eigen ontwikkeling van de VVAR en het hebben van een adviserende rol belangrijke aandachtsgebieden.

Advies

Een VVAR adviseert op beroepsinhoudelijke basis aan de RvB om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en te verbeteren. Door deze adviserende rol heeft de VVAR een stem in het korte- en langetermijnbeleid van ZorgSaam. Ook stimuleert de VVAR beroepsinhoudelijke ontwikkelingen.

Belangrijke aandachtsgebieden

  • Het verder optimaliseren van de kwaliteit van zorg voor de patiënt en cliënt;
  • Een beleid dat beter aansluit bij de professionele beroepsuitoefening;
  • Een grotere betrokkenheid van de zorgprofessionals bij de koers van de organisatie;
  • Verbreding van het draagvlak voor nieuw beleid;
  • Een kwaliteitsimpuls door het optimaal benutten van verpleegkundige en verzorgende kennis/kunde.