Bekijk hier van de leden van de Raad van Bestuur. Onder de foto’s gaat de tekst verder.

Rolverdeling

ZorgSaam heeft een collegiale Raad van Bestuur. Die bepaalt het beleid van de organisatie en is eindverantwoordelijk:

René Smit

Voorzitter Raad van Bestuur, primair verantwoordelijk voor ZorgSupport en het bedrijfsbureau met de volgende portefeuilles:

 • Voorzitterschap;
 • Strategie, samenhang en werkwijze Zorggroep;
 • Strategische samenwerking;
 • HR-beleid, inclusief management en development;
 • Zorgcontractering, planning & control en financiën;
 • Data-technologie en IT-beleid;
 • Marketing & communicatie;
 • Vastgoed- en financiering;
 • Centrale Ondernemingsraad.

Piet van der Maas

Lid Raad van Bestuur, primair verantwoordelijk voor Thuis- en Ouderenzorg en met de volgende portefeuilles:

 • Samenwerking met huisartsen;
 • Samenwerking met partners thuis- en ouderenzorg;
 • Netwerksamenwerking binnen en buiten de Zorggroep;
 • Zorginnovatie;
 • Centrale Cliëntenraad/Cliëntenraad Thuis- en Ouderenzorg;
 • Ondernemingsraad Thuis- en Ouderenzorg;
 • Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad (VVAR).

Johan de Graaf

Lid Raad van Bestuur, primair verantwoordelijk voor Ziekenhuis en met de volgende portefeuilles:

 • Samenwerking met partnerziekenhuizen;
 • Netwerksamenwerking binnen en buiten de Zorggroep;
 • Medische technologie & Zorginnovatie;
 • Beleid kwaliteit & veiligheid Zorggroep;
 • Centrale Cliëntenraad/Cliëntenraad Ziekenhuis;
 • Ondernemingsraad Ziekenhuis;
 • Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad (VVAR).

Reglement Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Daarnaast dient de Raad van Bestuur zich aan regels te houden voor de verantwoording over het beleid, de zorgverlening en prestaties van ZorgSaam.
Regelement bestuur

Gedragscode voor de goede bestuurder

De gedragscode voor de goede bestuurder is opgesteld op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg. De Raad van Bestuur van ZorgSaam hanteert deze bij haar taakuitoefening. De gedragscode is gericht op de individuele functie-uitoefening.

Lees op deze website meer over de gedragscode.