De rol en de functie van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de statuten. De Raad van Toezicht ziet toe op het bestuur en beleid van ZorgSaam en is het klankbord voor de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht vergadert ongeveer acht keer per jaar met de Raad van Bestuur. Daarnaast voert de Raad van Toezicht overleg met de Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Bestuur Medische Staf.

Raad van Toezicht

Bekijk hier de foto’s van de leden van de Raad van Toezicht.
De tekst gaat onder de foto’s verder.

De heer C. Sterk (voorzitter)

werd op 1 juni 2020 benoemd. Heeft langjarige ervaring in directie-, bestuurs- en toezichtfuncties van ziekenhuis- en zorgorganisaties. Zijn (maatschappelijke) activiteiten liggen nu op het vlak van Advies, Coaching, Mediation en Toezicht.

De heer M. van Corven

werd op 1 juli 2016 benoemd. Als senior manager heeft hij een brede ervaring in (inter)nationale organisaties met de focus op ‘operational excellence’. Daarnaast heeft hij ervaring in toezichthoudende functies.

De heer J. Lagasse

werd op 1 juni 2020 benoemd. Hij heeft ruime ervaring in landgrens overstijgende activiteiten en heeft als aandachtsgebied financieel – economisch. Verder vervult hij diverse toezichthoudende functies en is Honorair Consul-Generaal van Nederland in België.

Mevrouw G. Morée van Cappellen

werd op 1 februari 2023 benoemd.  Zij heeft inhoudelijk brede kennis en een grote bestuurlijke ervaring in de VVT.  Ze woont en heeft gewerkt in Zeeland. Zij heeft hierdoor inzicht in de situatie van Zeeuws-Vlaanderen en het zijn van een grensregio in het zorglandschap. Eveneens maakt zij deel uit van regionale netwerken.

Mevrouw G. Beckers

Mevrouw Beckers werd op 12 juli 2023 benoemd. Ze heeft inhoudelijk brede kennis en bestuurlijke ervaring in de medisch wereld. Ze kent zowel het Nederlandse als het Belgische zorglandschap en heeft ervaring in beide. Deze kennis en ervaring is een meerwaarde voor de grensregio waar ZorgSaam zich in begeeft.

Governancecode Zorg

Goed bestuur en goed toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgt ZorgSaam zeven principes die breed gedragen zijn in de hele zorgsector. De Governancecode zorg is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van ZorgSaam en het maatschappelijk vertrouwen.

Profiel en reglement

De bevoegdheden en de wijze van functioneren van de raad van toezicht zijn vastgelegd in een reglement. De raad van toezicht werkt voor het bepalen van de samenstelling met een profielschets. Hierin staan onder meer de kennis, ervaring en vaardigheden beschreven die de raad nodig heeft voor zijn functioneren.

Jaarverslag ZorgSaam

Op deze pagina leest u hoe u ons jaarverslag kunt bekijken.

Contactgegevens

Meer weten over de Raad van Toezicht? Of wilt u in contact komen? U kunt dan terecht bij het secretariaat Raad van Bestuur, via rvbzorgsaam@zzv.nl