Ouderen zullen in de nabije toekomst, ten opzichte van nu, andere verwachtingen, eisen en behoeften hebben op het gebied van wonen en leven. Zo zullen ze zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen wonen met meer regie achter de eigen voordeur. Daarnaast zorgt de toename van 65-plussers ervoor dat de zorgvraag stijgt en neemt de werkende bevolking in Zeeuws-Vlaanderen af.

ZorgSaam heeft afgelopen jaar de Visie op Thuis- en Ouderenzorg opnieuw beschreven. Met deze visie anticipeert ZorgSaam op de veranderende belevingswereld van ouderen en op de bovengenoemde ontwikkelingen. Aantrekkelijk wonen en welbevinden staan centraal. Denk aan goede woonvoorzieningen, aangenaam zelfstandig wonen en kwalitatief goede zorg.

Samen Prettig Wonen

Op basis van de visie is ZorgSaam aan de slag gegaan met het project ‘Samen Prettig Wonen’, de uitwerking van huisvesting en de woonzorgconcepten. Om iedereen op de hoogte te houden over dit project is er een online document ontwikkeld. In dit document vindt u de meest actuele informatie en de plannen voor onze ouderenzorglocaties, inclusief planning.