Op onze scopie afdeling vinden onderzoeken en behandelingen plaats van het maag-darmkanaal en de luchtwegen. Door middel van een flexibele slang met ingebouwde camera (endoscoop) onderzoekt de MDL-arts/internist de binnenkant van uw maag- of darmkanaal. De longarts onderzoekt de luchtpijp, luchtpijpvertakkingen en de klieren er om heen. De chirurg verricht op de verrichtingenkamer van de scopie-afdeling kleine onderzoeken of ingrepen.

Met de wachttijd bedoelen we de periode tussen het moment van het maken van een afspraak en het moment dat u voor die eerste afspraak terecht kunt. ZorgSaam doet er alles aan om deze tijd zo kort mogelijk te houden. U vindt hier onze wachttijden.

Heeft uw huisarts u doorverwezen voor een gastroscopie, dan kunt u bij ons een afspraak maken. U kunt telefonisch een afspraak maken via tel: 0115-688573/688574/688525. We zijn op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur. Neem de verwijsbrief van de huisarts mee naar het onderzoek. Overige afspraken voor onze scopie-afdeling verlopen via uw behandelend specialist.

Verwijzing

Voor ziekenhuiszorg geldt dat u altijd moet zijn doorverwezen door een huisarts of een andere medisch specialist. Zonder verwijzing vergoedt uw verzekeraar de zorg niet. Als er sprake is van een spoedgeval, bijvoorbeeld als u binnenkomt via de ambulance, is een verwijzing niet nodig.

De Honte, Wielingenlaan 2
4535 PA Terneuzen

Contact

Tel: 0115-688573
Tel: 0115-688574

Tel: 0115-688525

E-mail: scopieafdeling@zzv.nl

Routenummer

98 (scopie-afdeling) 53 (verrichtingenkamer)

Meer contactgegevens