Voor het specialisme chirurgie is het meest voorkomende onderzoek:

Uitslag

Is het onderzoek door uw huisarts aangevraagd, dan spreekt u met uw huisarts af hoe u de uitslag krijgt. Heeft uw behandelend specialist het onderzoek aangevraagd, dan heeft u met uw specialist een afspraak op de polikliniek waar de uitslag met u besproken wordt.