• Scopie-afdeling
  • Maag-, darm- en leverziekten
  • algemeen
  • ziekenhuis

De verschillen in benaming van het specialisme geven het internationale van de samenwerking goed weer. Waar bij het digestief centrum van het Gentse AZ Maria Middelares zogeheten gastro-enterologen werken, gaat het bij ZorgSaam in Terneuzen om een MDL, dus Maag, Darm, Lever-arts en verpleegkundig specialisten. Ze richten zich op dezelfde ziekten, maar door de samenwerking kunnen er meer patiënten sneller en beter geholpen worden. Met meer artsen kun je meer specialisaties aanbieden, dus kan een patiënt op zijn of haar specifieke aandoening geholpen worden door een zeer ervaren en deskundige arts.

De samenwerking dient twee belangrijke doelstellingen. In de eerste plaats kan de patiënt in het vertrouwde ZorgSaam Ziekenhuis rekenen op een breed subspecialistisch aanbod. Voor doorgedreven onderzoek en complexe behandelingen kunnen ze zo nodig snel en gericht terecht in AZ Maria Middelares. Daardoor kan ook de ervaring in innovatieve diagnostiek en de behandeling van complexe problematiek bij het Gentse Digestief centrum verder toenemen.

Vier maagdarmspecialisten van AZ Maria Middelares houden elk een dag per week consultatie in ZorgSaam Ziekenhuis, ieder met eigen expertise in specifieke aandoeningen of behandelingen. Het gaat concreet om hepatologie (ziekten van de lever, galblaas en galwegen), doorgedreven endoscopie en inflammatoire darmziekten (Crohn en colitis ulcerosa).

Drs. Sigrid Vandebosch, sinds 2011 een vaste waarde in ZorgSaam Ziekenhuis voor de behandeling van MDL-patiënten, daarin bijgestaan door twee verpleegkundig specialisten, is erg enthousiast over de intensivering van de samenwerking met de collega’s van Maria Middelares. “Het aantal patiënten is in die mate toegenomen dat een verdere uitbreiding van onze dienst zich opdrong. Dankzij de samenwerking met AZ Maria Middelares is dat niet alleen in aantal, maar ook in de diversiteit van het aanbod. Bovendien kunnen we nu nog meer overleggen en moeilijke patiënt-casussen bespreken. En, minstens net zo belangrijk, de wachttijd voor de patiënt wordt hiermee weer een stuk korter.”

Het Digestief Centrum van AZ Maria Middelares vormt een dynamisch team van 12 gastro-enterologen. Wil je er meer over weten of zien wie er werkt? Bezoek dan de website van AZ Maria Middelares.