Ter voorbereiding op onderzoek en/of behandeling van het maag-darmkanaal of de luchtwegen wordt u als patiënt opgenomen op de dagbehandeling endoscopie. Dit is op verpleegafdeling C1 in De Honte. Vanuit deze dagbehandeling gaat u naar de scopie-afdeling waar het onderzoek/behandeling plaatsvindt.

Op de scopie-afdeling wordt rustgevende- en zo nodig pijnstillende medicatie toegediend. Na het onderzoek/behandeling wordt u op de dagbehandeling endoscopie volgens een vastgesteld protocol in de gaten gehouden. Zo’n twee uur na onderzoek/behandeling mag u met ontslag. Vanwege de kalmerende medicijnen mag u niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer en moet u dus opgehaald worden door een begeleider.