Wachttijden Ziekenhuis

De wachttijd is de periode tussen het maken van een afspraak en het moment dat u voor die eerste afspraak terecht kunt. We  doen er alles aan om die zo kort mogelijk te houden. Dat levert in de meeste gevallen on-Nederlands snelle toegangstijden op.

De precieze wachttijd hangt af van:

  • Urgentie. Spoed gaat altijd voor. Dit loopt via de huisarts;
  • Uw voorkeur voor een bepaalde specialist;
  • Uw voorkeur voor een bepaalde locatie;
  • De noodzaak van een specifieke behandeling of ingreep.

Vindt u de wachttijd te lang? Neem dan contact met ons op. Ook kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wachttijden polikliniek ZorgSaam Ziekenhuis

December  2019

In dagen

Cardiologie
7
Chirurgie algemeen
1
Colonoscopie
48
Bevolkingsonderzoek kent een kortere wachttijd
Dermatologie
18
Gastroscopie
25
Gynaecologie
9
Interne geneeskunde
14
Kaakchirurgie
16
KNO
1
Kindergeneeskunde
3
Klinische geriatrie
1
Longziekten
30
Neurologie
44
Oogheelkunde
21
Orthopedie
1
Pijnbestrijding
56
Plastische chirurgie
84
Radiologie - CT-Scan
7
Radiologie - MRI-Scan
10
Urologie
29
Reumatologie
18
Reumazorg Zuid West Nederland

Volledig overzicht wachttijden per locatie

Hieronder vindt u de gemiddelde wachttijden (zowel poliklinieken als behandelingen) per specialisme van ZorgSaam Ziekenhuis.

Aan de wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

 

Wachttijden t.b.v. NZa