Wachttijden Ziekenhuis

De wachttijd is de periode tussen het maken van een afspraak en het moment dat u voor die eerste afspraak terecht kunt. We  doen er alles aan om die zo kort mogelijk te houden. Dat levert in de meeste gevallen on-Nederlands snelle toegangstijden op.

De precieze wachttijd hangt af van:

  • Urgentie. Spoed gaat altijd voor. De noodzaak van een specifieke behandeling of onderzoek wordt bepaald in samenspraak met uw huisarts;
  • Uw voorkeur voor een bepaalde specialist;
  • Uw voorkeur voor een bepaalde locatie.

De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. Vindt u de wachttijd bij ZorgSaam te lang? Neem dan contact met ons op. Ook kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Wachttijden polikliniek ZorgSaam Ziekenhuis

Maart 2020

In dagen

Cardiologie
7
Chirurgie algemeen
1
Colonoscopie
25*
Bevolkingsonderzoek kent een kortere wachttijd
Dermatologie
18
Gastroscopie
27
Gynaecologie
5
Interne geneeskunde
14
Kaakchirurgie
19
KNO
4
Kindergeneeskunde
5
Klinische geriatrie
1
Longziekten
24
Neurologie
11
Oogheelkunde
28
Orthopedie
5
Pijnbestrijding
35
Plastische chirurgie
90
Radiologie - CT-Scan
8
Radiologie - MRI-Scan
15
Urologie
19
Reumatologie
44
Reumazorg Zuid West Nederland

Volledig overzicht wachttijden per locatie

Hieronder vindt u de gemiddelde wachttijden (zowel poliklinieken als behandelingen) per specialisme van ZorgSaam Ziekenhuis.

Aan de wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Wachttijden t.b.v. NZa