Wachttijden Ziekenhuis

De wachttijd is de periode tussen het maken van een afspraak en het moment dat u voor die eerste afspraak terecht kunt. We  doen er alles aan om die zo kort mogelijk te houden. Dat levert in de meeste gevallen on-Nederlands snelle toegangstijden op.

De precieze wachttijd hangt af van:

  • Urgentie. Spoed gaat altijd voor. De noodzaak van een specifieke behandeling of onderzoek wordt bepaald in samenspraak met uw huisarts;
  • Uw voorkeur voor een bepaalde specialist;
  • Uw voorkeur voor een bepaalde locatie.

De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. Vindt u de wachttijd bij ZorgSaam te lang? Neem dan contact met ons op. Ook kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Wachttijden ZorgSaam Ziekenhuis

Vanwege coronamaatregelen kunnen de wachttijden op dit moment langer zijn dan gebruikelijk.

Hieronder vindt u de gemiddelde wachttijden* van de poliklinieken en de behandelingen per specialisme: 

* Aan de wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.  

 

 

 

 

 

Gegevens voor de Nederlandse Zorgautoriteit (csv-bestand)

* Aan de wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.