Wachttijden Ziekenhuis

De wachttijd is de periode tussen het maken van een afspraak en het moment dat u voor die eerste afspraak terecht kunt. ZorgSaam doet er alles aan om deze tijd zo kort mogelijk te houden. Dat levert in de meeste gevallen on-Nederlands snelle toegangstijden op.

Alleen bij specialismen waar er tijdelijk onverhoopt knelpunten zijn (door bijvoorbeeld ziekte of onderbezetting), kan de wachttijd langer zijn. Daar werken we hard om tot een oplossing te komen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met het afsprakenbureau of de polikliniek van het specialisme. U kunt eventueel ook uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden.

De precieze wachttijd hangt af van:

  • Urgentie. Spoed gaat altijd voor. Dit loopt via de huisarts;
  • Uw voorkeur voor een bepaalde specialist;
  • Uw voorkeur voor een bepaalde locatie;
  • De noodzaak van een specifieke behandeling of ingreep.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Aan de wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend. Voor vragen over de gepubliceerde wachttijden kunt u contact opnemen met de polikliniek van het betreffende specialisme.

Wachttijden polikliniek ZorgSaam Ziekenhuis

Juni 2019

In dagen

Cardiologie
7
Chirurgie algemeen
5
Colonoscopie
90
Bevolkingsonderzoek kent een kortere wachttijd
Dermatologie
15
Gastroscopie
36
Gynaecologie
6
Interne geneeskunde
14
Kaakchirurgie
90
KNO
5
Kindergeneeskunde
1
Klinische geriatrie
1
Longziekten
38
Neurologie
40
Oogheelkunde
17
Orthopedie
11
Pijnbestrijding
28
Plastische chirurgie
84
Radiologie - CT-Scan
9
Radiologie - MRI-Scan
13
Urologie
5
Reumatologie
24
Reumazorg Zuid West Nederland

Volledig overzicht wachttijden per locatie

Hieronder vindt u de gemiddelde wachttijden (zowel poliklinieken als behandelingen) per specialisme van ZorgSaam Ziekenhuis.

 

 

 

 

Wachttijden t.b.v. NZa