Wachttijden Ziekenhuis

De wachttijd is de periode tussen het maken van een afspraak en het moment dat u voor die eerste afspraak terecht kunt. We  doen er alles aan om die zo kort mogelijk te houden. Dat levert in de meeste gevallen on-Nederlands snelle toegangstijden op.

De precieze wachttijd hangt af van:

  • Urgentie. Spoed gaat altijd voor. De noodzaak van een specifieke behandeling of onderzoek wordt bepaald in samenspraak met uw huisarts;
  • Uw voorkeur voor een bepaalde specialist;
  • Uw voorkeur voor een bepaalde locatie.

De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. Vindt u de wachttijd bij ZorgSaam te lang? Neem dan contact met ons op. Ook kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Wachttijden polikliniek ZorgSaam Ziekenhuis

Februari 2020

In dagen

Cardiologie
7
Chirurgie algemeen
3
Colonoscopie
44
Bevolkingsonderzoek kent een kortere wachttijd
Dermatologie
14
Gastroscopie
28
Gynaecologie
10
Interne geneeskunde
14
Kaakchirurgie
20
KNO
1
Kindergeneeskunde
2
Klinische geriatrie
1
Longziekten
21
Neurologie
18
Oogheelkunde
21
Orthopedie
7
Pijnbestrijding
56
Plastische chirurgie
60
Radiologie - CT-Scan
7
Radiologie - MRI-Scan
14
Urologie
22
Reumatologie
44
Reumazorg Zuid West Nederland

Volledig overzicht wachttijden per locatie

Hieronder vindt u de gemiddelde wachttijden (zowel poliklinieken als behandelingen) per specialisme van ZorgSaam Ziekenhuis.

Aan de wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Wachttijden t.b.v. NZa