Verwijsbrief

Voor medisch specialistische of ziekenhuiszorg geldt dat u altijd moet zijn doorverwezen door een huisarts of een andere medisch specialist. Zonder verwijzing vergoedt uw verzekeraar de zorg niet. Als er sprake is van een spoedgeval, bijvoorbeeld als u binnenkomt via de ambulance, is een verwijzing niet nodig.

Zorgverzekeraars

Als we een contract hebben met uw zorgverzekeraar, dan declareren wij de kosten bij uw verzekering. Verrekening van dit Eigen Risico wordt afgehandeld door uw ziektekostenverzekering. Dit geldt ook voor laboratorium-en röntgenonderzoeken of andere onderzoeken die uw huisarts heeft aangevraagd in het ziekenhuis. Als er geen contract met uw zorgverzekeraar is, krijgt u de rekening thuisgestuurd.

Bepaalde behandelingen kunnen voor eigen rekening zijn. Wij raden u aan om vooral bij fysiotherapie, diëtetiek of sterilisatie na te gaan of uw behandeling wordt vergoed.

Overzicht verzekeraars

ZorgSaam Ziekenhuis heeft inmiddels alle zorgverzekeraars voor 2024 gecontracteerd.

CZ                                       Gecontracteerd
Zilveren Kruis               Gecontracteerd
VGZ                                   Gecontracteerd
Aevitae/EUCARE       Gecontracteerd (dit geldt ook voor Natura Select)
ONVZ                               Gecontracteerd
Menzis                             Gecontracteerd
DSW                                 Gecontracteerd
ASR                                   Gecontracteerd
Zorg en Zekerheid     Gecontracteerd
Eno                                    Gecontracteerd

Prijsoverzicht

Prijsoverzicht

Buitenlandse patiënten (of in het buitenland verzekerd)

Indien u in Nederland verblijft en een spoedbehandeling ondergaat kunnen de kosten verrekend worden in Nederland met een geldige Europese Ziekteverzekeringskaart. Deze kan ook na de behandeling worden opgestuurd, bij voorkeur via mail naar zorgoffice@zzv.nl. Indien deze niet in uw bezit is tijdens uw behandeling wordt per pin een voorschot-betaling gevraagd. Indien u niet in Nederland verblijft en gebruik maakt van geplande zorg dient altijd per pin een voorschot-betaling te worden voldaan. Dit voorschot zal later verrekend worden met de werkelijke kosten. Indien u geen Europese Ziekteverzekeringskaart kunt verkrijgen, dient bij opname een garantverklaring in ons bezit te zijn. Deze G.o.P (Guarantee of Payment) kan worden verstrekt door uw ziektekostenverzekering.

Foreign patients (or insured abroad)

If you stay in the Netherlands and undergo emergency treatment, the costs may be settled in the Netherlands with a valid European Health Insurance Card. This card can also be sent after treatment, preferably by mail to zorgoffice@zzv.nl. If this card is not in your possession during your treatment, we ask for a priority payment per pin. If you do not stay in the Netherlands and make use of scheduled care, a prepayment must be paid by pin. This advance will be settled later with the actual costs. If you do not have a European Health Insurance Card, you must be in possession of a guarantee statement. Your health insurance can provide this G.o.P (Guarantee of Payment).

Eigen risico en DBC

In ziekenhuizen en klinieken wordt gewerkt met DBC’s (diagnose-behandelingcombinaties). Een DBC biedt een weergave van alle activiteiten en verrichtingen die een patiënt doorloopt gedurende een vastgestelde periode. De startdatum van een DBC is bepalend voor de zorgnota en dus het eigen risico. Zodra een DBC start, wordt er een rekening geopend en worden alle vervolgbehandelingen hieraan gekoppeld. De startdatum kan al zijn bij een gesprek of kort onderzoek bij de specialist.

Dat betekent dat als de DBC opent in 2023, het eigen risico van 2023 in ieder geval wordt aangesproken.

Let op: Als er verdere behandelingen of controles nodig zijn, wordt er na het openen van de eerste DBC een vervolgtraject (vervolg-dbc) geopend. De startdatum van deze vervolg-dbc is bepalend voor de verrekening van het eigen risico als er binnen deze vervolg-dbc zorgactiviteiten plaatsvinden (bijvoorbeeld een operatie of nacontrole).

Meer informatie

U kunt bij ons terecht voor informatie over het prijsoverzicht DBC en ziekenhuisfacturen.

Meest gestelde vragen

  • Waarom heb ik de nota van fysiotherapie of diëtetiek zelf ontvangen?
    Deze kosten worden in eerste instantie gedeclareerd bij uw ziektekostenverzekering, maar worden niet vergoed. Wij adviseren u om hierover telefonisch contact op te nemen met uw ziektekostenverzekering
  • Hoe kan het dat de nota zo hoog is?
    Een DBC heeft een afgesproken aantal stappen van diagnose en behandeling. Op basis van wat gemiddeld nodig is voor een behandeling zijn de stappen en de prijs afgesproken. Het kan voorkomen dat u niet alle stappen doorloopt of nodig heeft. Het gehele bedrag wordt dan echter wel berekend aan de zorgverzekeraar. Ook kan het voorkomen dat u meerdere stappen nodig heeft. Ook dan wordt alleen het afgesproken bedrag in rekening gebracht.
    Bekijk hier meer meest gestelde vragen.