De prijzen in het prijsoverzicht gelden onder de volgende voorwaarden:

  • De ingangsdatum waarop de DOT/DBC voor de patiënt start, is bepalend voor welke prijslijst moet worden gehanteerd;
  • Bij overige producten (OVP), welke niet in een DOT/DBC opgenomen behoren te worden, is de verrichtingsdatum leidend;
  • De prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen door landelijke of interne ontwikkelingen aangepast worden;
  • Vraag bij uw specialist na of de betreffende behandeling wordt uitgevoerd of dat uw geneesmiddel bij ons wordt verstrekt;
  • De totale- en integrale prijzen zijn all-in;
  • Door landelijke ontwikkelingen wordt er vanaf 2015 alleen nog gewerkt met integrale tarieven;
  • Via uw zorgverzekeraar kunnen andere tarieven gerekend worden;
  • Vraag altijd bij uw zorgverzekeraar na of de behandeling wordt vergoed.

2024

Prijsoverzicht zorgproducten en OVP: MSZ Passanten 2024 (pdf-bestand)

Prijsoverzicht dure geneesmiddelen: DGM Passanten 2024 (pdf-bestand)

2023

Prijsoverzicht zorgproducten en OPV (pdf-bestand)
Prijsoverzicht dure geneesmiddelen (pdf-bestand)