De prijzen in het prijsoverzicht gelden onder de volgende voorwaarden:

 • De ingangsdatum waarop de DOT/DBC voor de patiënt start, is bepalend voor welke prijslijst moet worden gehanteerd;
 • Bij overige producten (OVP), welke niet in een DOT/DBC opgenomen behoren te worden, is de verrichtingsdatum leidend;
 • De prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen door landelijke of interne ontwikkelingen aangepast worden;
 • Vraag bij uw specialist na of de betreffende behandeling wordt uitgevoerd of dat uw geneesmiddel bij ons wordt verstrekt;
 • De totale- en integrale prijzen zijn all-in;
 • Door landelijke ontwikkelingen wordt er vanaf 2015 alleen nog gewerkt met integrale tarieven;
 • Via uw zorgverzekeraar kunnen andere tarieven gerekend worden;
 • Vraag altijd bij uw zorgverzekeraar na of de behandeling wordt vergoed.

  2022

  Prijsoverzicht zorgproducten en OVP
  Prijsoverzicht dure geneesmiddelen

  2021

  Prijsoverzicht zorgproducten en OVP
  Prijsoverzicht dure geneesmiddelen