Lees hier onze patiëntfolder over mantelzorg in het ziekenhuis.

Familieparticipatie en rooming-in

Als een familielid, vriend(in) of kennis in ons ziekenhuis ligt of wordt opgenomen, kan deze informatie belangrijk voor u zijn. Het is mogelijk dat wij aan u vragen om rooming-in te verlenen.

Rooming-in betekent dat er buiten de bezoektijden een naaste van de patiënt aanwezig is. Het doel hiervan is om het verblijf van de patiënt op de afdeling zo goed mogelijk te laten verlopen en hiermee het herstel te bevorderen. Veiligheid en vertrouwen in de voor de patiënt onbekende omgeving kunnen we het best waarborgen door continue aanwezigheid van een vertrouwd persoon. Belangrijk is wel, dat rooming-in een mogelijkheid is en zeker geen verplichting.

De verpleegkundige bespreekt met u hoe we dit het best kunnen invullen. U kunt alleen overdag aanwezig zijn en/of blijven slapen, maar het kan ook zijn dat u daarnaast actief meehelpt in de zorg. Het ziekenhuis biedt natuurlijk de verpleegkundige zorg aan. Maar door een patiënt bijvoorbeeld overdag wakker te houden en gedoseerd activiteiten aan te bieden, is er een grote kans dat hij een goed dag-en nachtritme houdt.

Enkele voorbeelden om rooming-in toe te passen

 • Onrust ’s nachts. Door te blijven slapen kunt u als naaste een herkenningspunt zijn. Hierdoor is uw naaste ’s nachts rustiger en komt deze beter aan de nachtrust toe. Dit bevordert het herstel. Ook moeten we minder gebruik maken van vrijheidsbeperkende maatregelen.
 • Onrust overdag. Wanneer uw naaste overdag onrustig is, kan die niet optimaal herstellen. Door buiten de bezoekuren aanwezig te zijn, kunt u er mogelijk voor zorgen dat de patiënt rustiger is.
 • Weigering van dagelijkse bezigheden. Als uw naaste bijvoorbeeld niet wil eten, niet geholpen wil worden door verpleegkundigen of weigert medicatie in te nemen, kunt u mogelijk hierbij ondersteunen.

Verder kunt u denken aan: ondersteuning van terminale patiënten, anderstalige patiënten, mensen met heimwee, angsten of geheugenproblemen.

Als de mantelzorger en de patiënt dit wensen, kunnen we in principe bij alle patiënten rooming-in toepassen. Dagelijks bekijkt de verpleegkundige die voor uw naaste zorgt of rooming-in nog noodzakelijk is. De verpleegkundige overlegt daarbij met de eerste contactpersoon van uw naaste en bespreekt dan ook de ervaringen.

Huisregels bij rooming-in

 • Buiten de bezoekuren om mag er maximaal 1 mantelzorger aanwezig zijn per patiënt.
 • Als het gezien de medische situatie van de patiënt te belastend is dat er continu een mantelzorger aanwezig is, zal een verpleegkundige van de afdeling dit met u bespreken. We vragen hierbij om uw begrip.
 • Mantelzorgers mogen geen voorbehouden (specifieke verpleegkundige) handelingen uitvoeren.
  Het ziekenhuis biedt u als mantelzorger de mogelijkheid om te blijven slapen (één mantelzorger per patiënt). We verstrekken hiervoor een logeerbed en beddengoed. U moet zelf het bed opmaken. Het logeerbed moet voor 08.00 uur ’s morgens zijn ingeklapt vanwege werkzaamheden van het ziekenhuispersoneel en de beperkte ruimte. Bij ontslag vragen we u om de lakens in de daarvoor bestemde waszak te deponeren.
 • Gebruik van sanitaire ruimte gaat in overleg met de verpleegkundige. U kunt altijd gebruik maken van het bezoekerstoilet. Handdoeken zijn ook verkrijgbaar via de verpleegkundige. Het is de bedoeling dat u zelf zorgt voor nachtkleding en toiletartikelen.
 • Als u overdag buiten de bezoektijden bij uw naaste aanwezig bent, krijgt u van de afdeling koffie en thee aangeboden. De afdeling biedt u ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de broodmaaltijd ’s morgens en ’s avonds. Bij de voedingsassistente kunt u ’s morgens aangeven of u een warme maaltijd wenst. Deze dient u vooraf af te rekenen in het restaurant, waarna u met de maaltijdbon op de afdeling de maaltijd kunt krijgen. Tijdens het weekend is het restaurant gesloten. U kunt dan ‘s morgens aangeven bij de voedingsassistente dat u op de afdeling eet. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
 • Als u buiten de bezoektijden aanwezig bent, wilt u dan rekening houden met de rustmomenten en de nachtrust van uw naaste en andere patiënten op de afdeling?
 • De verpleegkundige is verantwoordelijk voor de nachtelijke controles bij uw naaste. Houdt u er rekening mee dat deze controles mogelijk ook uw nachtrust kunnen verstoren.
 • Vanwege de werkzaamheden in het ziekenhuis is het belangrijk dat u de kamer dagelijks opruimt.
 • ZorgSaam vindt het belangrijk dat het ziekenhuispersoneel op de hoogte is wie u bent. Daarom vragen we u om een naamkaartje te dragen met als tekst ‘mantelzorger’. Deze badge is verkrijgbaar bij de afdelingsbalie. Bij ontslag van de patiënt moet u deze weer inleveren.
 • In verband met de veiligheid geven we aan de receptie door dat u blijft overnachten.
 • Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor mantelzorgers. Als het ziekenhuis is tekortgeschoten in haar verplichtingen om te zorgen voor een veilige omgeving of op andere wijze aansprakelijk is te stellen voor de ontstane schade, dan geldt daarvoor wel een aansprakelijkheidsverzekering. Het betreft echter algemene verplichtingen zoals die ook gelden voor het ziekenhuis ten opzichte van bezoekers en overige derden. Als u als mantelzorger schade veroorzaakt, dan moet u uw eigen particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP) aanspreken.

Tot slot

Als we afspreken om rooming-in bij uw naaste toe te passen, adviseren we u om ook goed voor uzelf te zorgen! Wissel zoveel mogelijk af met andere familieleden en verdeel de verschillende taken over meerdere personen. Als dit niet mogelijk is, overleg dan met de verpleging hoe u dit het beste kunt oplossen.

Wij rekenen op u. Wij vragen u:

 • Om ons te informeren over uw situatie.
 • Om mee te werken aan de behandeling.
 • Om afspraken na te komen.
 • Om onze medewerkers correct te behandelen.
 • En ook alleen beeld- of geluidsopnames te maken na overleg met uw hulpverlener.

Heeft u vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Bespreek uw vragen dan met de verpleegkundige op de afdeling.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.

Patientportal