Rechten van het kind in de medische zorg

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan specifieke regels voor zowel het geven van informatie aan minderjarigen en/of hun vertegenwoordiger(s) als voor het verkrijgen van toestemming van het kind zelf en zijn/haar vertegenwoordiger(s).

Kinderen tot twaalf jaar

Voor een onderzoek of behandeling van een kind jonger dan twaalf jaar, is toestemming van de ouder(s)/voogd vereist. Het kind hoeft zelf geen toestemming te geven, maar heeft recht op informatie die in begrijpelijke woorden wordt gegeven, afhankelijk van het ontwikkelingsniveau. U mag als ouder het medisch dossier van uw kind inzien.

Kinderen van twaalf tot en met vijftien jaar

Voor een medische behandeling van kinderen tussen de twaalf en vijftien jaar moeten zowel de ouders als het kind toestemming geven. Wanneer u als ouder het medisch dossier in wilt zien, kan dit alleen in overleg met het kind.

Jongeren van zestien jaar en ouder

Vanaf zestien jaar mogen jongeren zelf een behandelingsovereenkomst aangaan. In de WGBO wordt men namelijk vanaf 16 jaar als volwassen beschouwd. Dat wil zeggen dat informatie over onderzoeken en behandeling in eerste instantie met de tiener zelf wordt besproken. Zij moeten zelf toestemming geven voor onderzoeken en behandelingen. Het kind mag het dossier zelf inzien. Dit medisch dossier is in principe voor u als ouder nu niet meer in te zien, tenzij met nadrukkelijke toestemming van het kind.

Voor uitzonderingen op deze regels en uitgebreide informatie kunt u kijken op de website: