Als uw kind wordt geopereerd of behandeld door artsen van een ander specialisme, blijft de kinderarts veelal betrokken. Kinderartsen werken vaak samen met andere artsen, zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Zo werken zij nauw samen met kinderartsen van UZ Gent. Dit bij de behandeling van ingewikkelde aandoeningen of bij intensieve zorg. Het kan gaan om kankerpatiëntjes, baby’s die veel te vroeg geboren zijn of kinderen met hartproblemen. De klinisch geneticus van het UZ Gent houdt maandelijks spreekuur binnen ZorgSaam voor kinderen met erfelijke aandoeningen.

Gespecialiseerde activiteiten

We hebben diverse gespecialiseerde activiteiten voor kinderen. Klik op één van de onderwerpen in het menu voor meer informatie.

Ik wil mijn complimenten geven aan de kinderartsen en personeel van de kinderafdeling. Ik ben super tevreden over hoe ze met hem zijn omgegaan! Een ouder van één van onze patiëntjes