De cliëntenraad publiceert ieder jaar een jaarverslag. In dit verslag staat onder andere over welke onderwerpen de raad het afgelopen jaar advies heeft uitgebracht.