ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen heeft drie cliëntenraden (CR). Eén voor het ziekenhuis, één voor de thuis- en ouderenzorg en een centrale cliëntenraad.

CR Ziekenhuis

Meld je aan voor het cliëntenpanel

CR Thuis- en Ouderenzorg

Centrale Cliëntenraad