De Centrale Cliëntenraad is door de Raad van Bestuur, de Cliëntenraad ZorgSaam Ziekenhuis (ZHS) en de Cliëntenraad ZorgSaam Thuis- en Ouderenzorg (TOZ) ingesteld. Het doel van de Centrale Cliëntenraad is om binnen het kader van de doelstellingen van ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen. Dit doet de Centrale Cliëntenraad in samenwerking met de Cliëntenraden ZorgSaam Ziekenhuis en de Cliëntenraad ZorgSaam Thuis- en Ouderenzorg.

De Centrale Cliëntenraad stimuleert de participatie, medezeggenschap en belangenbehartiging van cliënten opdat cliënten zoveel mogelijk betrokken worden bij de gang van zaken in de eigen woon- en leefomgeving, zorg en dienstverlening.

Samenstelling

De Centrale Cliëntenraad bestaat uit zes leden. De Cliëntenraad ZorgSaam Ziekenhuis en de Cliëntenraad ZorgSaam Thuis- en Ouderenzorg hebben ieder drie leden afgevaardigd vanuit hun eigen Cliëntenraad.

Leden

  • Henk Smets (CR TOZ, wisselend voorzitterschap met Erwin Hermans)
  • Jan Schaalje (CR TOZ)
  • Jo van Houte  (CR TOZ)
  • Erwin Hermans (CR ZHS, wisselend voorzitterschap met Henk Smets)
  • Frans Meyfroyt (CR ZHS)
  • Jaap van Wijck  (CR ZHS)

Jaarverslag

Contact met ons

Centrale Cliëntenraad ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen

T.a.v. Suzie Sebregts, ambtelijk secretaris

Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen

Tel: 06-82867277

E-mail: centraleclientenraad@zzv.nl