De Centrale Cliëntenraad is door de Raad van Bestuur, de Cliëntenraad ZorgSaam Ziekenhuis (ZHS) en de Cliëntenraad ZorgSaam Thuis- en Ouderenzorg (TOZ) ingesteld. Het doel van de Centrale Cliëntenraad is om binnen het kader van de doelstellingen van ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen. Dit doet de Centrale Cliëntenraad in samenwerking met de Cliëntenraden ZorgSaam Ziekenhuis en de Cliëntenraad ZorgSaam Thuis- en Ouderenzorg.

De Centrale Cliëntenraad stimuleert de participatie, medezeggenschap en belangenbehartiging van cliënten opdat cliënten zoveel mogelijk betrokken worden bij de gang van zaken in de eigen woon- en leefomgeving, zorg en dienstverlening.

Samenstelling

De Centrale Cliëntenraad bestaat uit zes leden. De Cliëntenraad ZorgSaam Ziekenhuis en de Cliëntenraad ZorgSaam Thuis- en Ouderenzorg hebben ieder drie leden afgevaardigd vanuit hun eigen Cliëntenraad.

Leden

  • voorzitterschap Erwin Hermans (CR ZKH)
  • Frans Meyfroyt (CR ZKH)
  • Eugene Burm (CR TOZ)
  • Laurent van Hevele (CR TOZ)
  • Jo van Houte (CR TOZ)

Jaarverslag

Contact met ons

Centrale Cliëntenraad ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen
T.a.v. Valesca de Rocker – Buyl, ambtelijk secretaris
Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen
Tel: 06-10660704
E-mail: centraleclientenraad@zzv.nl