Goede gezondheidszorg is voor iedereen belangrijk. De Cliëntenraad van ZorgSaam Ziekenhuis wil u daarover horen. Daarom wordt een cliëntenpanel ingericht. Als panellid ontvangt u een aantal keer per jaar via e-mail of via brief een vraagstelling over een actueel onderwerp. Door uw mening te geven, draagt u bij aan de kwaliteitsverbetering van de zorg.

Doel

In een Cliëntenpanel kunnen de panelleden hun mening geven over de kwaliteit van de geboden zorg en dienstverlening door ZorgSaam Ziekenhuis. De Cliëntenraad gebruikt de relevante resultaten bij adviezen aan de Raad van Bestuur of bij initiatieven ter verbetering van de zorg en de dienstverlening.

Samenstelling

Iedereen in Zeeuws-Vlaanderen kan zich aanmelden. Er worden geen specifieke eisen gesteld aan de deelname.

Raadpleging

De leden van het cliëntenpanel worden op diverse manieren geraadpleegd: via een e-mail, via een link naar een website (mogelijk ook per brief), via een groepsbijeenkomst of via een interview. Een Cliëntenpanel maakt gebruik van de ervaringen van panelleden zonder hen teveel te belasten!

Terugkoppeling resultaten

De uitkomsten van het cliëntenpanel moeten gezien worden als een belangrijke bron van informatie en advies voor de Clientenraad. Uitkomsten van de uitgezette vragen worden gebruikt bij de discussie die in de Cliëntenraad wordt gevoerd. Indien gewenst ontvangen de deelnemers van het cliëntenpanel de resultaten van het onderzoek en een toelichting over wat de Clientenraad met de uitkomsten van het onderzoek gedaan heeft.

Vertrouwelijkheid van de gegevens

Een aantal gegevens (zoals leeftijd, geslacht, vier cijfers van de postcode, woonsituatie, e.d.) zijn nodig om goede analyses van de onderzoeksresultaten te kunnen maken. Persoonlijke gegevens en medische gegevens van de panelleden worden niet gekoppeld aan de antwoorden. De privacy wordt gewaarborgd.

Geïnteresseerd?

Meldt u zich aan via onderstaand formulier. Ook kunt u contact opnemen met onze ambtelijk secretaris.

Valesca de Rocker – Buyl
Wielingenlaan 2
4535 PA Terneuzen
Tel: 06-10660704
E-mail: clientenpanelziekenhuis@zzv.nl

Ja, ik ben geïnteresseerd in het cliëntenpanel!

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en er zijn Servicevoorwaarden van toepassing.
Geslacht
Toestemming