De Cliëntenraad Ziekenhuis behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van ZorgSaam Ziekenhuis vanuit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz). De Cliëntenraad denkt mee, praat mee en beslist mee over onderwerpen die voor de cliënt van belang zijn en brengt daarop advies uit aan de Raad van Bestuur. Daarnaast ziet de Cliëntenraad erop toe dat het vastgestelde beleid op de juiste wijze wordt uitgevoerd. De Cliëntenraad heeft een proactieve houding en voert om de maand overleg met de Raad van Bestuur. Bovendien nodigt de Cliëntenraad regelmatig managers en andere mensen ‘uit het veld’ uit om actuele zaken toe te lichten. De Cliëntenraad onderhoudt contact met het Bureau Medisch Specialisten (BMS), de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht.

Gezocht: Leden voor het Cliëntenpanel