De prenatale screening bestaat uit een counselingsgesprek over de NIPTtest en over de 13- en de 20-wekenecho:

Counseling

Er zijn verschillende onderzoeken mogelijk (niet verplicht) in het kader van prenatale screening. Om meer uitleg te geven over de verschillende testen plannen we een counselingsgesprek in bij de verloskundige in het begin van de zwangerschap.

1. NIPT

NIPT betekent: niet-invasieve prenatale test. Dit is een bloedonderzoek. Voor het bloedonderzoek wordt bloed afgenomen uit uw arm. U loopt geen risico op een miskraam. De NIPT onderzoekt DNA van de placenta en dit is bijna altijd hetzelfde als dat van het kind. Het laboratorium kan zo onderzoeken of het kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. Dit onderzoek kan plaatsvinden vanaf 11 weken zwangerschapsduur. De uitslag is binnen 2 tot 3 weken bekend.

De NIPT kan ook andere aandoeningen vinden, zoals andere chromosoomafwijkingen bij het kind, in de placenta (moederkoek) en zeer zeldzaam ook bij de zwangere zelf. Dat noemen we nevenbevindingen. Er zijn verschillende soorten nevenbevindingen: van heel ernstige tot minder ernstige aandoeningen. Van elke 1.000 zwangeren die kiezen voor de NIPT, krijgen ongeveer 4 vrouwen te horen dat er een nevenbevinding is. Om zeker te weten om wat voor nevenbevinding het gaat, is vervolgonderzoek nodig (meestal een vruchtwaterpunctie of vlokkentest). U moet zelf beslissen of u ook de nevenbevindingen wilt weten.

Als u kiest voor de NIPT moet u een toestemmingsformulier ondertekenen.

U doet mee aan een studie als u kiest voor de NIPT. U moet toestemming geven dat onderzoekers uw gegevens mogen gebruiken. Ook de verloskundige of gynaecoloog tekent dit formulier. U krijgt een leeg formulier mee naar huis, zodat u weet waar u voor heeft getekend.

2. 13-weken echo (eerste trimester SEO, Structureel Echoscopisch Onderzoek

Vanaf 1 september 2021 start er een landelijke, wetenschappelijke studie naar de 13-wekenecho. Dit is een medisch onderzoek (echo) dat plaatsvindt tussen de 12+3 weken en 14+3 weken zwangerschap, als je hier gebruik van wilt maken. Met deze echo kan er al vroeger in de zwangerschap gekeken worden naar eventuele lichamelijke afwijkingen bij jullie kindje. Deze echo vervangt de 20-wekenecho (SEO) niet. Tijdens het counselingsgesprek met de verloskundige of de echoscopiste wordt deze echo ook met jullie besproken. Natuurlijk kan je hier dan ook vragen over stellen. Meer informatie over de 13-weken-echo vind je op https://www.pns.nl/13-wekenecho

3. 20-wekenecho (SEO)

Rondom de 20 weken wordt er, indien u hiervoor kiest, een 20-wekenecho gemaakt. Het hoofddoel van de echo is om onderzoek te doen naar de eventuele aanwezigheid van een open rug of open schedel. Daarnaast wordt er tegenwoordig naar een heleboel andere structuren gekeken, zoals naar de ontwikkeling van de organen. Ook wordt de groei gemeten en de hoeveelheid vruchtwater bekeken.

Op het moment dat er iets afwijkends wordt gezien op de 20-wekenecho hoort u dit direct en worden  er vervolgstappen/-afspraken gemaakt.

Op de 20-wekenecho zien we niet alle lichamelijke afwijkingen. Dit geeft dan ook geen garantie voor een 100% gezond kindje. Indien er in de nabije familie of bij jullie zelf een aangeboren afwijking voorkomt, kan het zijn dat u recht hebt om de 20-weken echo uit te laten voeren in een gespecialiseerd echocentrum, zoals in het UZ Gent of het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam. Indien dit het geval is, zullen wij deze afspraak voor u regelen.

Afzien van onderzoeken

U kunt ook besluiten om af te zien van de onderzoeken. De onderzoeken zijn niet verplicht.

Meer informatie

Tijdens het counselingsgesprek vertelt de verloskundige hoe de NIPT werkt en wat de eventuele vervolgstappen kunnen zijn, indien er bijzonderheden uit de test naar voren komen. Daarnaast wordt er ook informatie gegeven over de 13- en de 20-weken echo. Aan het eind van dit gesprek krijgt een formulier mee om bloed te laten prikken. Dit doen we standaard bij alle zwangere vrouwen. We bepalen je ijzergehalte, suiker, bloedgroep en een aantal infectieziekten zoals Hepatitis B, HIV en Syfilis

Klik op deze links voor meer informatie over prenatale screening: