Vanaf het moment dat je een kinderwens hebt, ben je bij ons welkom op het kinderwensspreekuur. Het doel van dit spreekuur is om samen te kijken naar hoe jullie zo gezond mogelijk aan de zwangerschap kunnen beginnen. De gezondheid en leefstijl van jou en je partner zijn van grote invloed op de zwangerschap en de gezondheid van jullie baby. De verloskundige zal tijdens dit gesprek uitgebreid ingaan op de leefomgeving en leefomstandigheden en een persoonlijk advies geven.

Vragenlijst

We vragen je om van tevoren een vragenlijst in te vullen via www.zwangerwijzer.nl. Deze vragenlijst vormt de leidraad van het spreekuur. De verloskundige zal aan de hand van deze vragenlijst adviezen geven. We bespreken bijvoorbeeld je leefstijl, medische gezondheid, medicijngebruik en het slikken van foliumzuur. Het kinderwensspreekuur is ook bedoeld voor je vragen over vruchtbaarheid.

Verwijzing

Naar aanleiding van het gesprek kan het zijn dat je wordt doorverwezen naar een gynaecoloog of klinisch geneticus. Wanneer het gedurende een lange tijd (langer dan 1 jaar) niet lukt om zwanger te worden, neem dan contact op met je huisarts. Steeds meer zorgverzekeringen vergoeden een preconceptioneel advies, maar vraag het even na voordat je op gesprek komt. Indien de zorgverzekering het gesprek niet vergoed, zijn er kosten verbonden aan dit gesprek.