Tijdens de intake, die ongeveer een halfuurtje duurt, worden je gegevens verzameld om te kijken of er bijzonderheden zijn die van invloed kunnen zijn op het verloop van de zwangerschap. We bespreken samen een aantal onderwerpen:

  • Zwangerschap. Is dit jullie eerste zwangerschap of hebben jullie misschien al een kindje? Hoe is de vorige zwangerschap en bevalling verlopen?;
  • Gezondheid. Zijn jij en je partner gezond? Ben je ooit geopereerd of langdurig ziek geweest?
  • Medicatie. Gebruik je ergens medicijnen voor?;
  • Erfelijke aandoeningen. Komt er een hoge bloeddruk of suikerziekte voor in je familie? Zijn er ooit kindjes geboren met een aangeboren afwijking zoals een hazenlip, hartafwijking?;
  • Leefomstandigheden. Ben je getrouwd of misschien alleenstaand? Wat voor werk doe je? Een zwangerschap kan soms invloed hebben op je leefomstandigheden. Het is fijn om hier iets meer over te weten.

We meten je bloeddruk en na 12 weken kunnen we het hartje van de baby laten horen.

Als we al deze gegevens hebben verzameld worden alle nieuwe zwangeren besproken op een overleg waarbij verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen aanwezig zijn. Op dit overleg wordt het beleid bepaald ten aanzien van jouw zwangerschap. Bij wie kom je onder controle en welke aanvullende onderzoeken zijn eventueel nodig? Zo ontstaat er voor iedere zwangere een individueel zorgpad.