Seniorenkliniek Oostburg

De Seniorenkliniek is er voor kwetsbare ouderen om te revalideren na bijvoorbeeld een botbreuk, beroerte of ziekte. Ook kunnen kwetsbare ouderen er tijdelijk terecht na een ziekenhuisopname of als het thuis om medische redenen even niet gaat. Het verblijf is kortdurend, de patiënt kan alleen opgenomen worden als terugkeer naar huis haalbaar is. De Seniorenkliniek Oostburg biedt in totaal 16 plaatsen en is te vinden op de 4e etage van het Gezondheidscentrum Antonius in Oostburg. 

Herstel dicht bij huis

De Seniorenkliniek biedt kwetsbare patiënten uit West Zeeuws-Vlaanderen de gelegenheid om dicht bij huis, omringd door vertrouwde mensen (zoals familie of mantelzorgers), te revalideren of te herstellen.

Wij bieden diverse groeps- en individuele therapieën aan

Een stimulerende en activerende leefomgeving

Alles in de Seniorenkliniek staat in het teken van herstel: zelf kunnen is zelf doen. Daarmee bereiden we de patiënt voor om na het verblijf, op een verantwoorde manier, weer zelfstandig te functioneren in de thuissituatie. De patiënt krijgt zoveel mogelijk de gelegenheid om aan het herstel te werken. Alles wat tijdens oefeningen of therapieën wordt geleerd, wordt direct in de praktijk gebracht. Daarnaast zijn zinvolle taken, zoals tafel dekken, bed opmaken, koffie halen en medicatie beheren ideale trainingsmomenten. 

We betrekken ook de mantelzorger actief bij de behandeling. Zo weet de mantelzorger hoe hij/zij de patiënt kan ondersteunen zonder taken over te nemen. En zo weet de mantelzorger wat er van hem/haar wordt verwacht als de patiënt weer thuis is.

Zelf kunnen is zelf doen

Contact

Seniorenkliniek Oostburg

Pastoor van Genklaan 6, 4501 AJ Oostburg (4e etage van het Gezondheidscentrum Antonius)

Telefoonnummer: 0117-459351

E-mail: seniorenkliniekoostburg@zzv.nl