De Seniorenkliniek Oostburg, waar kortdurende zorg wordt gegeven, werkt samen met de huisartsen, het ziekenhuis en de thuiszorg (en eventueel de ouderenzorg) om de hele zorgketen van ziekenhuisopname tot terugkeer naar de eigen woonomgeving en nazorg zo goed mogelijk te regelen.

Daarnaast is de afdeling onderdeel van het Gezondheidscentrum Antonius, waardoor diverse zorgaanbieders en apotheek elkaar snel kunnen vinden. Ook dit komt de zorg in West Zeeuws-Vlaanderen ten goede.