De specialist ouderengeneeskunde besluit of een cliënt in aanmerking komt voor de Seniorenkliniek Oostburg. Dit heet triage. Deze manier van werken en de regelgeving daarom heen is zo bepaald vanuit de zorgverzekeraar.

De persoonlijke situatie van de cliënt in combinatie met de regelgeving waar we ons aan moeten houden, zorgt er soms voor dat er een andere keuze wordt gemaakt. Indien de cliënt niet in aanmerking komt, wordt er gezocht naar een alternatief. Binnen Zeeuws-Vlaanderen wordt er veel gedaan rondom kwetsbare ouderen. Elke situatie is uniek, waarbij we zorg op maat geven.

De specialist ouderengeneeskunde is eindverantwoordelijk.