De kosten voor zowel Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) als Eerste Lijns Verblijf (ELV) worden vergoed vanuit de basisverzekering. Het is mogelijk dat de cliënt een verplicht of vrijwillig eigen risico moet betalen. Neem voor meer informatie over de kosten contact op met de zorgverzekeraar.

Herstel dicht bij huis!