De Seniorenkliniek Oostburg (kortdurende zorg) is er voor cliënten om te revalideren na bijvoorbeeld een botbreuk, ziekte of herseninfarct. Ook kunnen cliënten er tijdelijk terecht na een ziekenhuisopname of als het thuis om medische redenen even niet gaat. Het verblijf is kortdurend en opname is alleen mogelijk als terugkeer naar huis haalbaar is.

De specialist ouderengeneeskunde besluit of een cliënt in aanmerking komt voor de afdeling Kortdurende zorg. De afdeling biedt in totaal 16 plaatsen en is te vinden op de 4e etage van het Gezondheidscentrum Antonius in Oostburg.

Herstel dicht bij huis

De afdeling biedt cliënten uit West Zeeuws-Vlaanderen de gelegenheid om dicht bij huis, omringd door vertrouwde mensen (zoals familie of mantelzorgers), te revalideren of te herstellen.

Wij bieden diverse groeps- en individuele therapieën aan

Een stimulerende en activerende leefomgeving

Alles op de afdeling, waar kortdurende zorg wordt gegeven, staat in het teken van herstel: zelf kunnen is zelf doen. Daarmee bereiden we de cliënt voor om na het verblijf, op een verantwoorde manier, weer zelfstandig te functioneren in de thuissituatie. De cliënt krijgt zoveel mogelijk de gelegenheid om aan het herstel te werken. Alles wat tijdens oefeningen of therapieën wordt geleerd, wordt direct in de praktijk gebracht. Daarnaast zijn zinvolle taken, zoals tafel dekken, bed opmaken, koffie halen en medicatie beheren ideale trainingsmomenten.

We betrekken ook de mantelzorger actief bij de behandeling. Zo weet de mantelzorger hoe hij/zij de patiënt kan ondersteunen zonder taken over te nemen. En zo weet de mantelzorger wat er van hem/haar wordt verwacht als de cliënt weer thuis is.

Zelf kunnen is zelf doen

Bezoektijden

Seniorenkliniek Oostburg werkt met doorlopende bezoektijden, van 10:00 uur tot 21:00 uur. In het kader van therapie verwachten wij van het bezoek dat zij rekening houden met de maal-, therapie- en rusttijden.

Contact

Voor meer informatie over de Seniorenkliniek en de mogelijkheden kunt u contact opnemen met onze zorgmakelaars van het Zorgadviespunt.