In de Seniorenkliniek Hulst geven we zorg aan kwetsbare ouderen voor een tijdelijke periode. Als tijdens uw verblijf blijkt dat thuis wonen niet meer gaat, kijken we samen met u naar een andere passende woonomgeving, zoals in het woonzorgcentrum of in het verpleeghuis. De Seniorenkliniek Hulst biedt plaats aan 16 personen.

De huisarts en de specialist ouderengeneeskunde leveren de medische zorg in de kliniek.

In aanmerking komen voor de Seniorenkliniek

U komt in aanmerking voor opname in de Seniorenkliniek als het thuis op medische gronden (even) niet meer gaat of na opname in het ziekenhuis:

  • Ouderen met een Wlz-indicatie voor chronisch lichamelijke zorg die wachten op een opname in het verpleeghuis;
  • Eerstelijns kortdurend verblijf, vanuit het ziekenhuis of vanaf thuis, voor kortdurend herstel zonder intensieve revalidatie;
  • Palliatieve zorg bij volledige bezetting van het Hospice.

Zorg aanvragen

Onze zorgmakelaars van het Zorgadviespunt gaan graag met u in gesprek en stellen u op de hoogte over de bekostiging.